עדשות מגע קשות נושמות

מבחינה היסטורית אלו עדשות "הדור הראשון". עדשות מגע קשות מתאימות למטופלים אשר המרשם הנדרש עבורם לתיקון ראיה כולל צילינדר גבוה או בינוני, מקרה בו הקרנית אינה סדירה אלא מעוותת ולא אחידה, מקרים של רגישויות יתר לחומר הגלם של העדשות הרכות, בקשיים בהרכבת עדשות מסוג אחר, לרבות עדשות יומיות. כל מצב של מרשם חריג, גבוה או נמוך, קרנית לאסטנדרטית או דרישות מיוחדות, עשוי להתאים לעדשות מגע קשות.
כאשר לא מתקבלת חדות ראייה מספקת בעדשות רכות ניתן לנסות להתאים עדשות מגע קשות. יש לציין כי עדשות מגע קשות דורשות זמן הסתגלות ארוך יותר מעדשות מגע רכות.

בלואייז בע''מ, רחוב ברקת 9, פתח תקווה 4934829. טל. 03-5329557 פקס. 03-5329593